Sänk din kostnad
med upp till 55 %!

Läs mer

Värmepumpar

Nu när hösten och kylan kommer så kan det vara läge att se över husets uppvärmning – hemmets största energikostnad. Nu erbjuder vi dig värmande kampanjpris på luftvärmepumpar för ett behagligt inomhusklimat.

Värmepumpar
Det finns en mängd värmepumpar på marknaden. Hur ska man veta vilka som håller måttet? Billiga pumpar kan bli dyra i drift. Till importerade värmepumpar kan det dessutom vara svårt att skaffa reservdelar om det skulle behövas.

Stockholmsvärmepump har valt att bara arbeta med kvalitetspumpar från svenska generalagenten KINNAN (Sverigepumpen). Dokumenterat bra produkter anpassade för vårt nordiska klimat.

Sverigepumpen
Våra värmepumpar finns i olika storlekar. Det är kvalitetsprodukter som ger dig mycket mer än ett nytt, energisnålt värmesystem. Luften filtreras och renas från småpartiklar, damm, pollen och dålig lukt. En behaglig och hälsosam miljö, inte minst för allergiker.

Värmepumparna klarar att värma ditt hus, nästan oavsett hur det ser ut. Det är bara i avgränsade utrymmen och vid extrema väderförhållanden komplettering från annan värmekälla behövs. En värmepump betalar sig själv på kort tid. Investeringen är bara en femtedel jämfört med bergvärme.

Garanti
Du måste naturligtvis kunna lita på att ditt nya värmesystem kommer fungera pålitligt under många år och att det motsvarar kraven i svensk miljölagstiftning. Vi garanterar att våra värmepumpar klarar alla dessa krav med 5 års Helgaranti med möjlighet till förlängning upp till 14 år!

kinnanlogologo_sverigepumpen

Hur fungerar en luft-luftvärmepump?

Luft-luftvärmepumpen tar värmeenergi ur utomhusluften och överför denna till inomhusluften med hjälp av en utomhusdel och en inomhusdel. Värmen sprids in i huset från inomhusdelen som är utrustad med fläkt och termostat. På våren och sommaren kan du även använda värmepumpen som luftkonditionering/AC.

Vad händer med värmepumpen efter ett strömavbrott?

Värmepumpen startar automatiskt efter ett strömavbrott. Du behöver inte göra något.

För vilka är luft-luftvärmepump ett bra alternativ?

För hushåll som vill ha ett alternativ till direktverkande el eller vattenburen el-/oljeuppvärmning och därigenom sänka sina uppvärmningskostnader rejält. Utmärkt även för dem som vill komplettera ved- eller pelletsuppvärmning.

Jag har en värmepump från Panasonic. Ibland börjar powerlampan blinka, vad betyder det?

På Panasonics modeller blinkar powerlampan när värmepumpen är i avfrostningsläge. Värmepumpen kan avfrosta flera gånger i timmen. Det är som det ska och pumpen kommer snart starta igen. 

I vilken typ av hus passar luftvärmepump bäst?

Allra bäst passar den i hus med öppen planlösning, eftersom värmen sprids via den cirkulerande inomhusluften. Det är nödvändigt med öppna dörrar där värmen ska kunna ta sig in. Det är i regel inga problem att värma 1½- planshus med endast en innerdel eftersom värmen stiger uppåt och sprids förvånansvärt bra. För källare med stängd dörr till trappa krävs en egen värmekälla. 

Är det lönsamt med luftvärmepump?

Javisst! Tanken med att sätta in en luftvärmepump är att man ska sänka sina energikostnader. Besparingar på upp till 60% är inte ovanligt. Förutsättningarna för alla hus är inte desamma, men för alla blir det dock en avsevärd besparing. Beroende på individuell energiförbrukning kan man räkna med att spara mellan 5.000–12.000 kronor/år.  

Vad händer när det blir minusgrader, klarar luftvärmepumpen att värma huset ändå?

 Ja. Även när utomhusluften är ordentligt kall ger den energi, vissa modeller ger 2,6 gånger tillbaka per 1 förbrukad kW vid -20°C!  

 

Service

Din luftvärmepump blir som ny igen!

Varför service?
Även om du regelbundet rengör pumpens dammfilter så fastnar mikrofetter och dammpartiklar och bränner fast på innedelens förångarbatteri samt lameller.2  år efter att din värmepump har installerats rekommenderar tillverkarna att man utför service för pumpen, då pumpens effekt beräknas ha avtagit med 20-30 % på grund av smuts- och fettlagringar

När din värmepump arbetar drar den igenom husets fulla luftvolym upp till 30 gånger per dag. Mycket damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens filter men en hel del sätter sig i innedelen fina lameller och orsakar bakterietillväxt samt täpper igen luftflödet. Detta bidrar till sämre värmeeffekt, högre arbetstryck och större slitage.  Beroende på inomhusklimatet, kan en värmepump förlora upp till en tredjedel i effekt redan efter ett års användning.

OPTIMERA effektiviteten och värme-effekten!
SÄKRA största möjliga besparing!
FÖRVISSA dig om att pumpen är i gott skick!
FÖREBYGG mögelbildning!
FÖRLÄNG pumpens livslängd!

Vår service är anpassad för att du på ett kostnadseffektivt sätt ska få bästa möjliga värme och livslängd ur din luftvärmepump.

Standardservice
1875krTidsåtgång: 2 timmar
  • Felkoder
  • Läcksökning
  • Ytlig och invändig rengöring av förångarbatteri
  • Rengöring av filter
  • Ytlig och invändig rengöring av kondensorbatteri
  • Kontroll av funktion och driftsparametrar 
  • Kontroll av in & och utblåstemperatur samt strömförbrukning
  • Vid behov utföres även kontroll av köldmediets arbetstryck
  • Genomgång på platsen av drift & skötsel, service protokoll

Om oss

Du anlitar oss för installation, service och underhåll av värmepumpar.
Vi erbjuder kvalitetsprodukter och jobbar enbart med värmepumpar som kommer från svenska generalagenten KINNAN & Sverigepumpen.

Certifiering
Vi är certifierade i enlighet med va INCERT (Certnr 1348) samt SVEP –Certifierad EUCERT. Certifieringen är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Det innebär att företaget fortlöpande prövas att det är kompetent att utföra de provningar, analyser, kalibreringar och kontroller som det certifieras för. Certifieringen är din garanti för hög kvalitet och kompetens.

incert-jpg

Vi finns nära dig
Vårt arbetsområde är Stockholmsregionen.

Samarbetspartners
Vi samarbetar med Kyla vs Värme.

Hur det går till att anlita oss?
Du kontaktar oss för en offert och vi återkommer med förslag på lösning som svarar mot dina behov. När du beslutat dig installerar vi systemet hos dig. Du får en noggrann beskrivning av produkterna och hur de fungerar. Därefter erbjuder vi löpande service och underhåll av ditt system.

Kontakta oss

Frank Engineering, Kungshäll 21 17997 Färentuna

070-403 31 06  

 

Offertförfrågan

Fyll i nedanstående uppgifter och ange vad du behöver hjälp med så återkommer vi!